Burslarımız

 Ana Sayfa / Burslarımız

Burs başvurusu yapacaklarda aranacak koşullar

1. Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak.

 

2. Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza  tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

 

3. Türkiye’de ikamet ediyor olmak.

 

4. Vakıf ve özel üniversiteler hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), milli eğitime bağlı diğer okullara kaydını yaptırmış olmak, okuyor olmak.

 

5. Öncelikle yetim öğrenciler, doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır.

 

6. Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.

 

7. Zorunlu olmamak kaydıyla “vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.

 

8. Bursların adet ve miktarı, başlama tarihi, süresi ve ödeme zamanları, burs veren şahıs veya kurum tarafından belirlenmek suretiyle de burs verilebilir.